Dažniausiai užduodami klausimai

Co to jest usługa Tax Free Shopping
current faq item

 

Usługa Tax Free Shopping polega na zwrocie podatku od wartości dodanej (VAT) nabywcom zagranicznym za nabyte oraz wywiezione w bagażu osobistym towary z Unii Europejskiej. Odzyskać opłaty z tytułu podatku VAT mogą obywatele zamieszkujący poza terytorium państw Unii Europejskiej. Zagraniczni kupujący mogą odzyskać podatek od wartości dodanej korzystając z usług karty Tax Card.

 

Dlaczego usługi Tax Free Shopping są korzystne dla handlowców
current faq item

 

Usługa Tax Free Shopping redukuje koszty sprzedawanych dla obcokrajowców towarów, a tym samym pomaga przyciągnąć klientów i zwiększyć obrót. Obcokrajowcy nabywający towary mogą odzyskać podatek VAT od zakupionych towarów oraz zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Zwrot podatków zachęca obcokrajowców do nabycia większej ilości towarów.

 

W jaki sposób nabywcy zagraniczni mogą odzyskać podatek VAT za nabyte towary
current faq item

 

Po nabyciu towarów w sklepie przez nabywców zagranicznych, wypełniany jest formularz Tax Free. Wywożąc towary z terytorium UE, pracownik celny, po upewnieniu się, że towary są wywożone, powinien umieścić na formularzu Tax Free potwierdzającą to pieczęć. Obcokrajowiec powinien złożyć potwierdzony formularz Tax Free w biurze Tax Card oraz odzyskać zapłacone podatki. W danym wypadku Tax Card poinformuje przedsiębiorcę o wywiezionych za granicę towarach oraz prześle odpowiednią, potwierdzającą to dokumentację. Przedsiębiorca na podstawie tych danych deklaruje dla Państwowej inspekcji podatkowej eksportowane towary i stosuje stawkę VAT 0 %. Zapłacony przez zagranicznego nabywcę podatek VAT Przedsiębiorca przekazuje dla Tax Card.

 

Za jakie nabyte towary można odzyskać podatki
current faq item

 

Podatki są zwracane za towary, które zostały nabyte w Polsce oraz zostały wywiezione w bagażu turystów zagranicznych z terytorium UE. Podatki nie będą zwracane za wywożone napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, wyroby złotnicze oraz paliwo. Podatki również nie podlegają zwrotowi za wszelkie usługi świadczone na terytorium Polski, a mianowicie: zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, fryzjerstwo, wynajem samochodów oraz inne.

 

Minimalna kwota zakupu, od której zwracany jest podatek VAT
current faq item

 

Minimalna kwota zakupu (podana na jednym paragonie zakupu towarów), od której turysta zagraniczny może odzyskać podatek VAT, powinna być nie mniejsza niż 55 EURO z podatkiem VAT.

 

Dlaczego obcokrajowcy wybierają zwrot podatku z kartą Tax Card
current faq item

 

Posiadając kartę Tax Card obcokrajowcy odzyskują podatki szybko i łatwo. Jeszcze przed przybyciem do Polski obcokrajowiec może zawczasu zamówić kartę Tax Card, posługując się którą będzie mógł odzyskać podatki ze wszystkich nabytych przez niego w Polsce towarów.

Realizowane przez nas technologie pozwalają nam zaoferować najlepsze warunki zwrotu podatków na rynku. Każdy posiadacz karty Tax Card uczestniczy w programie lojalnościowym oraz otrzymuje dodatkowe płatności za nabywane towary. Może on również sprawdzać zwracane kwoty, śledzić stan zwrotu, wybrać sposób płatności zwrotu.

Podtrzymujemy stały kontakt z turystami zagranicznymi przebywającymi w Polsce, powiadamiani są oni o naszych specjalnych ofertach oraz naszych handlowców, otrzymują oni inne przydatne informacje w czasie pobytu w Polsce.

 

W jaki sposób i jak szybko obcokrajowcy mogą odzyskać podatki?
current faq item

 

Turyści zagraniczni, posiadający karty Tax Card mogą odzyskać podatki w najbardziej wygodny im sposób: gotówką, przelewem na kartę kredytową lub na konto systemu płatności elektronicznej.

Zwracane podatki płacone są gotówką dla turystów zagranicznych przy opuszczeniu kraju, w punktach płatności Tax Card, znajdujących się na lotniskach, dworcach kolejowych oraz na obszarach granicznych-celnych. Podatki wypłacane gotówką są zwracane natychmiastowo.

Cudzoziemiec może również wybrać sposób odzyskania podatku przelewem bankowym na kartę kredytową lub osobiste konto w systemie PayPal, Payza, Western Union, WebMoney, EasyPay, MoneyGram, Alypay lub innych systemach płatności elektronicznej. W danym wypadku, nabywca powinien wysłać formularze Tax Free drogą pocztową, na adres Tax Card. Przelew na kartę kredytową powinien potrwać kilka dni, zaś w elektronicznym systemie płatności – natychmiast po otrzymaniu formularza.

 

W jaki sposób obcokrajowcy mogą nabyć kartę klienta Tax Card?
current faq item

 

Kartę Tax Card turyści zagraniczni mogą nabyć w centrach handlowych, w hotelach, centrach informacji turystycznej oraz w innym miejscach turystycznym na terytorium Polski, również mogą ją nabyć bezpłatnie drogą internetową. Karty Tax Card są dystrybuowane za granicą, w biurach podroży w Rosji, na Białorusi oraz w innych krajach WNP, z którymi współpracujemy.

Zamówić kartę Tax Card

 

 

Zwiększenie przepływu klientów z kartą Tax Card
current faq item

 

Posiadając możliwość obsługi klientow zagranicznych posiadających karty Tax Card, rozszerzycie krąg swoich klientów. Największą część posiadaczy kart Tax Card stanowią turyści z Rosji, Białorusi oraz innych krajów WNP. Aktywnie współpracujemy z zagranicznymi agencjami, biurami podróży, hotelami, liniami lotniczymi oraz innymi organizacjami, przez które dystrybuujemy karty, oraz kierujemy do Was dodatkowy przypływ klientów.

Wasz punkt sprzedaży oraz reprezentowane znaki towarowe zostaną dodane do naszego systemu poszukiwania oraz będą promowane dla nabywców zagranicznych.

 

Dodatkowe możliwości zwiększenia sprzedaży
current faq item

 

Z turystami zagranicznymi, posiadającymi karty Tax Card komunikujemy się interaktywnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej możemy dotrzeć do nich bezpośrednio i podać im specjalne oferty. Prosimy o kontakt, zaś my, po rozpatrzeniu możliwości, opracujemy ofertę, związaną ze środkami reklamy marketingu elektronicznego oraz dodatkowym przypływem nabywców zagranicznych do Waszych sklepów.

 

Zasady współpracy i opłaty
current faq item

 

Współpraca oraz sporządzenie Umowy z Tax Card jest całkowicie darmowy, nie ma żadnych rocznych lub podobnych kosztów. Prosimy o kontakt, zaś my, po rozpatrzeniu Waszych potrzeb, omówimy możliwości współpracy.

Po przyłączeniu się do naszej sieci partnerów będziecie mogli obsługiwać klientów zagranicznych z kartami Tax Card. Po przyłączeniu się do naszych partnerów, zapewnimy Wam dostęp do systemu informatycznego Tax, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

 

Jak przygotować się do handlu Tax Free
current faq item

 

Po rozpoczęciu handlu Tax Free z obcokrajowcami, powinno się odpowiednio oznaczyć punkt sprzedaży, tak aby informacyjne znaki Tax Free Shopping były widoczne. Nasi pracownicy przyjadą i pomogą zrobić to poprawnie. W widocznych dla klientów miejscach powinny być umieszczone ulotki informacyjne o warunkach zakupu korzystając z usług Tax Free Shopping.

Pracownicy Tax Card zapewnią wszelkie niezbędne środki do handlu Tax Free Shopping oraz przeprowadzą szkolenia dla pracowników sklepu.

Posiadając możliwość zaoferowania turystom zagranicznym sposobu zaoszczędzenia kupując z oferowaną przez Tax Card usługą Tax Free Shopping zwiększycie obroty Waszego sklepu.

 

Rozwiązania techniczne dla handlowców
current faq item

 

Dla handlowców możemy zaoferować szereg różnych rozwiązań technicznych, jak szybko i łatwo wypełnić formularze Tax Free dla nabywców zagranicznych oraz je rozliczyć. To zależy od technicznego sprzętu sklepu, przypływu nabywców zagranicznych oraz innych aspektów. Po ocenie waszego sprzętu zaoferujemy najlepszy sposób wypełnienia formularzy Tax Free, a mianowicie wypełnianie formularzy papierowych lub integrację z POS (komputerowym terminalem kasy).

Więcej informacji na temat proponowanych rozwiązań technicznych w zakresie wypełniania formularzy Tax Free można znaleźć tutaj

 

Wypełnianie papierowych formularzy Tax Free
current faq item

 

Tax Card podaje przedsiębiorcom papierowe formularze Tax Free, na których drukowane są niezbędne rekwizyty przedsiębiorcy. Po sprzedaży towarów obcokrajowcom i po wydrukowaniu paragonu, sprzedawca powinien wypełnić pola informacji o nabywcy, wskazać numer paragonu zakupu, kwotę nabytych towarów oraz zwracaną sumę, którą wpisuje on na podstawie danych tabeli zwrotu Tax Card. Wypełniony i podpisany formularz Tax Free powinien być przekazany nabywcy.

Każdy papierowy formularz Tax Free posiada swój unikalny kod kreskowy, według którego wykonuje się identyfikacja i rachunkowość.

 

Wypełnianie elektronicznych formularzy Tax Free
current faq item

 

W celu szybkiego wypełnienia formularzy Tax Free zalecamy stosowanie systemu wypełniania elektronicznych formularzy Tax Free, opartego na sieci Web. W tym celu, sklep powinien być wyposażony w komputer, połączenie internetowe oraz drukarkę.

Po zakupie towarów, obcokrajowiec powinien podać sprzedawcy kartę Tax Card. Sprzedawca, po podłączeniu się do systemu informatycznego Tax Card skanuje kartę i identyfikuje dane nabywcy. Po wprowadzeniu kwoty zakupu, automatycznie obliczana jest kwota zwrotu podatkowego, zaś formularz jest przygotowywany do druku.

Formularz Tax Free może być wydrukowany w sklepie lub, jeżeli sklep nie posiada drukarki, formularz Tax Free może być wydrukowany w centrum informatycznym Tax Card, po zakończeniu wszystkich zakupów klienta.

 

Wdrożenie systemu wydawania elektronicznych formularzy Tax Free
current faq item

 

System wydawania elektronicznych formularzy Tax Free wymaga systemu komputerowego z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu. Jeśli sklep nie posiada drukarki, formularze Tax Free mogą być wydrukowane w centrum informatycznym Tax Card.

W celu korzystania z systemu wydawania elektronicznych formularzy Tax Free nie potrzebne jest żadne dodatkowe oprogramowanie. Przedsiębiorcy udziela się dostępu do informatycznego systemu Tax Card, po czym nabywcy zagraniczni mogą być obsługiwani natychmiastowo.

System wydawania elektronicznych formularzy Tax Free jest intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze, pracownicy nie potrzebują dodatkowego szkolenia.

 

Okresowe wysyłanie raportów oraz danych o sprzedaży
current faq item

 

Handlowcom automatycznie i w określonych terminach będą wysyłane raporty o sprzedażach Tax Free w poszczególnych sklepach sprzedaży.

Handlowca, po podłączeniu się do systemu informatycznego Tax Card w każdej chwili może przejrzeć dane sprzedaży Tax Free w wybranym okresie oraz inne informacje konieczne do rachunkowości.

 

Dane do deklaracji VAT i zwrotu
current faq item

 

Przesyłane przedsiębiorcom raporty zawierają informacje na temat sprzedanych obcokrajowcom oraz wywiezionych z terytorium UE towarów. Raporty te są oparte na dokumentach – formularzach Tax Free, zatwierdzonych przez organy celne.

Na podstawie danych raportów przedsiębiorca deklaruje dla Państwowej Inspekcji Podatkowej eksportowane towary oraz dostosowuje 0 % (zerową) stawkę podatku od wartości dodanej. Zapłacony przez nabywcy zagranicznego podatek VAT przedsiębiorca na podstawie wypisanego rachunku przelewa na konto Tax Card, zaś Tax Card zwraca podatki dla nabywcy zagranicznego.

 

Przechowywanie formularzy Tax Free, zwrot oraz weryfikacji danych
current faq item

 

Tax Card wszystkie zatwierdzone przez urząd celny formularze Tax Free pobiera od nabywców zagranicznych oraz na ich podstawie wystawia rachunki dla przedsiębiorców. Zebrane przez dłuższy okres formularze Tax Free zostaną zwrócone sprzedawcy w celu dalszego przechowywania.

Przedsiębiorca posiada możliwość podłączenia się do systemu informacyjnego Tax Card oraz sprawdzenia transakcji sprzedaży dla obcokrajowców i przepatrzenia danych dowolnego formularza Tax Free.

 

Czy oferowana przez nas usługa Tax Free Shopping jest zgodna z prawodawstwem
current faq item

 

Oferowana przez nas usługa Tax Free Shopping jest zgodna z polskim prawem oraz innymi wymogami ustawodawstwa. Przygotowane formularze zwrotu podatku zostały ustalone z Państwową Inspekcją Podatkową oraz Departamentem Celnym.

Obserwujemy na bieżąco odpowiednie zmiany w przepisach prawa oraz zapewniamy, aby oferowana przez nas usługa Tax Free Shopping spełniała wszystkie wymogi prawne.