Ułatwiona księgowość

Tax Card każdego miesiąca wysyła przedsiębiorcom raporty sprzedaży towarów klientom zagranicznym. W raportach podawane są podsumowane dane o sprzedanych w poszczególnych sklepach oraz wywiezionych (eksportowanych) z Polski przez turystów zagranicznych towarach. Na podstawie danych raportów, przedsiębiorca wypełniający deklaracje VAT stosuje wywożonym towarom stawkę VAT 0 % .
Przedsiębiorca, po podłączeniu się do systemu informatycznego Tax Card może w dowolnym czasie przeglądnąć i pobrać dane wybranego okresu. Okresowo przedsiębiorcom przekazywane są oryginały dokumentów (formularze Tax Free, paragony, etc.) potwierdzające, że towary zostały wywiezione (wyeksportowane) z terytorium UE.